Защита на личните данни на ОУ „Отец Паисий“ – с. Овчарово съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).