Архив

Дата на публикуване: 17/12/2012 година

1. Публична покана за доставка на храна на Основно училище “ Отец Паисий“ с. Овчарово, община Добричка.

Изтеглете и се запознайте с необходимите документи и условия:

Съдържание на документацията за участие в открита процедура за възлагане на публична покана в PDF формат

Документация в DOC формат

Всяка фирма или организация, която желае да вземе участие в обявеният конкурс, моля да попълни документите и да ги изпрати на адресът на училището.

Благодарим Ви !