Документи свързани с дейността на ОУ “ Отец Паисий“ с. Овчарово, община Добричка

Заповед – процедура за прием на ученици от първи клас за учебната 2021/ 2022 година >>

Информация за провеждане на родителска среща в ОУ “ Отец Паисий“ село Овчарово >>

Договор за доставка на закуска и обяд в ОУ “ Отец Паисий“ село Овчарово >>

Информация за доставка на закуска и обяд в ОУ “ Отец Паисий“ село Овчарово >>

План прием 1 клас >>

График за провеждане на класни и контролни работи >>

График за провеждане на часове по Гражданска защита >>

График за провеждане на часове по ГДП >>

Дневен режим на училището >>

Механизъм >>

Правила за квалификационна дейност >>

Мерки за предотвратяване отпадане на ученици от училище >>

План за безопасност на движението по пътищата >>

План за насърчаване на грамотността >>

Програма за интеграция на ромските семейства >>

План тормоз >>

Стратегия за подобряване на качеството на обучение по БЕЛ >>

План за ограничаване на агресията >>

Противодействие на тормоза >>

Защитна мрежа >>