История на училището

Приема се,че през 1888 година в с. Овчарово се открива частно българско първоначално училище, което обаче съществува четири години и до 1900 г. Няма сведение за неговата съдба.

В статистиката на образованието се появява отново от учебната 1907/1908г. като частно източно-православно училище, което е трудно да се проследи докога функционира, поради откъсването на Южна Добруджа от България.

Около 1909-1910 година училището се помещава в една стая на частна сграда, която се намирала някъде пред двора на сегашното старо училище.

Строежът на училище в селото започнал през 1910 година.

От лятото на 1913 година до септември 1916 година село Овчарово е под румънска окупация . Няма никакви данни от които да се види дали училището е било открито през това време . Също липсват данни и затова , дали след като през 1916 година Южна Добруджа е освободена , училището е било веднага открито . Но през учебната 1917-1918 година то вече работи . Назначената учителка се казвала Златка Николова от Смядово , Преславско . Друго нищо не е отбелязано в регистъра за нея .

В самия край на 1919 година румънците отново се връщат в Южна Добруджа . Те отново закриват всички български училища по селата . Учението се води само на румънски език . Когато през 1940 година те се оттеглят, отнасят със себе си цялата документация от училищата . Това не позволява да се проследи живота на училището в село Драгош водъ както се е наричало с. Овчарово през румънско.

Южна Добруджа е освободена през септември 1940 година . Една от първите задачи на българската власт е да се открие българско училище и в село Дургут Калфа – Драгош водъ/дн. Овчарово/ .

Кога и как е станало това , ние научаваме от запазената летописна книга. В уводната част на този летописна книга е отбелязано ,че първите учители били Маргарита Ал. Иванова и Никола Василев Николов и че учебните занятия започнали чак на 3 ноември 1940 година . Редовните вписвания в книгата започнали по- късно , на 23 януари 1942 година.

Тогава е отбелязано ,че учебните занятия били на два пъти прекъсвани : веднъж през ноември 1941 година поради случаи на заболяване от болестта „детски паралич „ и през януари 1942 година поради това ,че в цялата страна бушували виелици и студ и мраз сковавали земята . Училищата трудно се снабдявали с гориво , а там където имало такова например в село Драгощ водъ, децата били без достатъчно облекло обувки ,цървули и др. Занятията щели да бъдат възстановени на 5 февруари .

До 1968г училището се помещава в тази сграда,като част от класовете водят занятия в близкото читалище.

През 1968г е построена нова двуетажна сграда , която през следващата година се надстроява с още един етаж и се построяват физкултурен салон и учебни работилници.